انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع

      تابلوی اعلانات
 


ا
صلاحیه لیست پروپوزالهای تصویب شده 10

لیست پروپوزالهای تصویب شده 10
لیست پروپوزالهای تصویب شده 9اصلاحیه لیست پروپوزالهای تصویب شده 8لیست پروپوزالهای تصویب شده 8


لیست پروپوزالهای تصویب شده 7


سیلابس رشته های کارشناسی ارشد حسابداری و مدیریت مالیلیست پروپوزالهای تصویب شده 6
لیست پروپوزالهای تصویب شده 5
لیست پروپوزالهای تصویب شده 4


لیست پروپوزالهای تصویب شده 3

لیست پروپوزالهای تصویب شده2


لیست پروپوزالهای تصویب شده1
قابل توجه دانشجویان محترم:

آدرس پست الکترونیکی دانشکده علوم daneshkadeolom@gmail.com می باشد

  

بخشنامه داخلی مربوط به دفاع پایان نامه هاتعهد نامه تحویل پروپوزال


دانشجویان محترم کارشناسی ارشد:

لطفا فایل نحوه نگارش پایان نامه را دریافت نمایید.
اینجا
دانشجویان محترم کارشناسی ارشد:

جهت دریافت فایل آخرین نکات مربوط به پروپزال کارشناسی ارشد کلیک نمایید. اینجادانشجویان محترم کارشناسی ارشد :

دانشجویان محترم جهت دریافت فرم دفاع کلیک نمایید.
اینجا

 

اخبار