انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع

      تابلوی اعلانات
 

لیست دانشجویانی که زمان دفاع آنها مشخص گردیده است

تعهد نامه تحویل پروپوزال
دانشجویان محترم کارشناسی ارشد:

لطفا فایل نحوه نگارش پایان نامه را دریافت نمایید.
اینجا
دانشجویان محترم کارشناسی ارشد:

جهت دریافت فایل آخرین نکات مربوط به پروپزال کارشناسی ارشد کلیک نمایید. اینجادانشجویان محترم کارشناسی ارشد :

دانشجویان محترم جهت دریافت فرم دفاع کلیک نمایید.
اینجا

 

اخبار