انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع

      تابلوی اعلانات
 


به اطلاع دانشجویان رشته های حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم شناسی که در نیمسال دوم 94-1393 , درس روش تحقیق با استاد حاجی تبار دارند می رساند امتحان پایان ترم بطور همزمان در روز پنج شنبه 94/3/7 ساعت 11 برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد. عدم حضور دانشجو بعنوان غیبت محسوب می گردد. 

لیست پروپزالهای تصویب شده در شورای پژوهشی دانشکده 2

بخشنامه داخلی مربوط به دفاع پایان نامه ها   لیست پروپوزالهای تصویب نشده در شورای پژوهشی دانشکده1


قابل توجه دانشجویان محترم:

آدرس پست الکترونیکی دانشکده علوم Pazhohesholoom@gmail.com می باشد

لیست پروپوزالهای تصویب شده در شورای پژوهشی واحد جهت مراجعه دانشجو و گرفتن کد پایان نامه3لیست پروپوزالهای تصویب شده در شورای پژوهشی واحد جهت مراجعه دانشجو و گرفتن کد پایان نامه
2


لیست پروپوزالهای تصویب شده در شورای پژوهشی واحد جهت مراجعه دانشجو و گرفتن کد پایان نامه1


لیست پروپوزالهای تصویب نشده در شورای پژوهشی واحد

لیست دانشجویانی که زمان دفاع آنها مشخص گردیده است

تعهد نامه تحویل پروپوزال


دانشجویان محترم کارشناسی ارشد:

لطفا فایل نحوه نگارش پایان نامه را دریافت نمایید.
اینجا
دانشجویان محترم کارشناسی ارشد:

جهت دریافت فایل آخرین نکات مربوط به پروپزال کارشناسی ارشد کلیک نمایید. اینجادانشجویان محترم کارشناسی ارشد :

دانشجویان محترم جهت دریافت فرم دفاع کلیک نمایید.
اینجا

 

اخبار