انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع

      تابلوی اعلانات
 کلاس سمینار آقای دکتر نیک نژاد در روز پنج شنبه مورخ 6/9/93 ساعت 11:30 در کلاس شماره 101 برگزار میگردد.
کلیه کلاسهای استاد مهدی اسماعیلی در تاریخهای 5/9/93 و 6/9/93 برگزار نمیگردد.
لیست پروپوزالهای تصویب شده در شورای پژوهشی واحد جهت مراجعه دانشجو و گرفتن کد پایان نامه


لیست پروپوزالهای تصویب نشده در شورای پژوهشی واحد

لیست دانشجویانی که زمان دفاع آنها مشخص گردیده است

تعهد نامه تحویل پروپوزال


دانشجویان محترم کارشناسی ارشد:

لطفا فایل نحوه نگارش پایان نامه را دریافت نمایید.
اینجا
دانشجویان محترم کارشناسی ارشد:

جهت دریافت فایل آخرین نکات مربوط به پروپزال کارشناسی ارشد کلیک نمایید. اینجادانشجویان محترم کارشناسی ارشد :

دانشجویان محترم جهت دریافت فرم دفاع کلیک نمایید.
اینجا

 

اخبار